Δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ για την ενεργοποίηση του θεσμού της Κοινωφελούς Εργασίας

Δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ για την ενεργοποίηση του θεσμού της Κοινωφελούς Εργασίας

ο ρυθμιστικό πλαίσιο παροχής της Κοινωφελούς Εργασίας, ως κύριας ή εναλλακτικής ποινής, ορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών, η οποία δημοσιεύθηκε σήμερα.
Κατά τις ειδικότερες προβλέψεις της ΚΥΑ, οι Φορείς, που θα απασχολούν καταδικασθέντες σε παροχή Κοινωφελούς Εργασίας καταχωρούνται σε πρότυπη ψηφιακή πλατφόρμα, η οποία δημιουργείται και λειτουργεί στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
Η ψηφιακή πλατφόρμα θα παρέχει συνεχή και αδιάκοπη ενημέρωση στους εισαγγελείς εκτέλεσης ποινών και στους επιμελητές κοινωνικής αρωγής, με σαφή και πλήρη εικόνα των στοιχείων του κάθε Φορέα και με αναλυτική περιγραφή των διαθέσιμων θέσεων κοινωφελούς εργασίας.
Ειδικότερα, μετά από την κοινοποίηση δικαστικής απόφασης που επιβάλλει κοινωφελή εργασία και την αποστολή της προς εκτέλεση από τον αρμόδιο εισαγγελέα στην Υπηρεσία Επιμελητών Κοινωνικής Αρωγής (Υ.Ε.Κ.Α), συνεκτιμώνται τα προσωπικά, οικονομικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά του καταδικασθέντος, με τη λήψη κοινωνικού ιστορικού (ηλικία, μορφωτικό επίπεδο και δεξιότητές του καταδικασθέντος, η κατάσταση της υγείας του, οι επαγγελματικές και οι οικογενειακές υποχρεώσεις κλπ.), προκειμένου να τοποθετηθεί στην κατάλληλη θέση.
Ακολούθως, συντάσσεται σχετική έκθεση που υποβάλλεται στον αρμόδιο εισαγγελέα εκτέλεσης ποινών. Ο τελευταίος αν συμφωνεί, παραγγέλλει προς την Υ.Ε.Κ.Α του τόπου παροχής της Κοινωφελούς Εργασίας την εκτέλεση της απόφασης, επιλέγοντας τον κατάλληλο Φορέα και ορίζοντας τον χρόνο έναρξης της παροχής.
Καθ’ όλη τη διάρκεια παροχής Κοινωφελούς Εργασίας διασφαλίζεται η συνεπής και αδιάλειπτη εκτέλεσή της, μέσα από την τήρηση παρουσιολογίου αλλά και με τακτικούς και έκτακτους ελέγχους που πραγματοποιούν οι εποπτεύοντες Επιμελητές Κοινωνικής Αρωγής.
Σημειώνεται ότι, η ισχύς της ΚΥΑ αρχίζει τρεις μήνες από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες λειτουργίας της ψηφιακής πλατφόρμας με την ένταξη των Φορέων υποδοχής για την παροχή Κοινωφελούς Εργασίας.

Κοινοποίηση άρθρου με:
Προηγούμενο Άρθρο Στη Βουλή το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την επιλογή, κατάρτιση και επιμόρφωση των Δικαστικών Υπαλλήλων

Προσωπική Ιστοσελίδα Κώστα Τσιάρα, Κοινοβουλευτικού Εκπρόσωπου ΝΔ, Βουλευτή Καρδίτσας

Πλοήγηση

Επικοινωνία

Λ.Κηφισίας 38,  11526 Αθήνα
Νικηταρά 62, 43100 Καρδίτσα

ΔΕ – ΠΑ: 8:00 πμ – 6:00 μμ

All rights reserved - Kostas Tsiaras © 2023